חדשות

שטחים להשכרה בתלפיות

2 שטחי גלריה בבניין תעשייתי בתלפיות

לפרטים 02-5328088