תשתיות

בהתבסס על הניסיון הרב בייזום, מימון וניהול פרויקטים, משתתפת קבוצת הדר במיזמים מגוונים בתחום האנרגיה והסביבה.

כיום, שותפה הקבוצה במספר מיזמים אסטרטגיים הקשורים לתשתיות אנרגיה, מים וטיהור שפכים, ואשר לוקחים בחשבון היבטים סביבתיים מורכבים.

הקבוצה מפעילה מכון לטיהור שפכים באזור צ.ח.ר שבצפון. המכון הינו בין המתקנים המתקדמים בארץ, בעל יכולת ספיקה של 3.6 מיליון קוב בשנה. בסוף תהליך הטיהור המכון מייצר מי קולחין ברמה שניונית ,המיועדים לחקלאות, ובוצה. כעת הקבוצה בוחנת ומתכננת בשיתוף פעולה עם תאגיד המים לקדם את המכון כך שמי הקולחין יגיעו לרמה שלישונית המיועדים למי שתיה.

בראייה לעתיד ולאור ההצלחה בפרויקט, אנו שואפים להגדיל את מעורבותה של קבוצת הדר בתחום פעילות התשתיות, האנרגיה ובמעורבות להגנת הסביבה.

דילוג לתוכן