חדשות

שטחים להשכרה בתלפיות

2 שטחים להשכרה (לא בצמידות) בבניין תעשייתי בתלפיות

לפרטים 02-5328088